لیست اتاق ها

 • دو تخته( برای همکاران 1050000)
  2,100,000 ريال
  دو تخته( برای همکاران 1050000)
  آشپزخانه مشترک 
  جزییات
 • تک تخته(برای همکاران 700000)
  1,400,000 ريال
  تک تخته(برای همکاران 700000)
  آشپزخانه مشترک 
  جزییات
 • تک تخته(برای همکاران 700000)
  1,400,000 ريال
  تک تخته(برای همکاران 700000)
  آشپزخانه مشترک 
  جزییات
 • سوئیت(برای همکاران 1450000)
  2,900,000 ريال
  سوئیت(برای همکاران 1450000)
  دارای دو تخت و یه مبل و پتوی اضافی 
  جزییات
 • دو تخته( برای همکاران 1050000)
  2,100,000 ريال
  دو تخته( برای همکاران 1050000)
   
  جزییات
 • سوئیت(برای همکاران 1450000)
  2,900,000 ريال
  سوئیت(برای همکاران 1450000)
  دارای دو تخت و یه مبل و پتوی اضافی 
  جزییات
 • سوئیت(برای همکاران 1450000)
  2,900,000 ريال
  سوئیت(برای همکاران 1450000)
  دارای دو تخت و یه مبل و پتوی اضافی 
  جزییات
 • سوئیت(برای همکاران 1450000)
  2,900,000 ريال
  سوئیت(برای همکاران 1450000)
  دارای دو تخت یک نفره و یه مبل تخت شو و پتوی اضافی 
  جزییات
 • سوئیت(برای همکاران 1450000)
  2,900,000 ريال
  سوئیت(برای همکاران 1450000)
  دارای یک تخت دابل و یک مبل تخت شو  
  جزییات
 • دو تخته( برای همکاران 1050000)
  2,100,000 ريال
  دو تخته( برای همکاران 1050000)
  آشپزخانه مشترک 
  جزییات