لیست اتاق ها

 • دو تخته( برای همکاران 3000000)
  6,000,000 ريال
  دو تخته( برای همکاران 3000000)
  آشپزخانه مشترک 
  جزییات
 • تک تخته(برای همکاران 2000000)
  4,000,000 ريال
  تک تخته(برای همکاران 2000000)
  آشپزخانه مشترک 
  جزییات
 • تک تخته(برای همکاران 2000000)
  4,000,000 ريال
  تک تخته(برای همکاران 2000000)
  آشپزخانه مشترک 
  جزییات
 • دو تخته( برای همکاران 3000000)
  6,000,000 ريال
  دو تخته( برای همکاران 3000000)
  آشپزخانه مشترک 
  جزییات
 • دو تخته( برای همکاران 3000000)
  6,000,000 ريال
  دو تخته( برای همکاران 3000000)
  آشپزخانه مشترک 
  جزییات
 • دو تخته( برای همکاران 3000000)
  6,000,000 ريال
  دو تخته( برای همکاران 3000000)
   
  جزییات
 • دو تخته( برای همکاران 3000000)
  6,000,000 ريال
  دو تخته( برای همکاران 3000000)
  آشپزخانه مشترک 
  جزییات
 • سوئیت(برای همکاران 3750000)
  7,500,000 ريال
  سوئیت(برای همکاران 3750000)
  دارای دو تخت و یه مبل و پتوی اضافی 
  جزییات
 • سوئیت(برای همکاران 3750000)
  7,500,000 ريال
  سوئیت(برای همکاران 3750000)
  دارای دو تخت یک نفره و یه مبل تخت شو و پتوی اضافی 
  جزییات